SL

Pisarno Europe Direct v Trstu upravlja Ob
čina Trst v soglasju z Evropsko komisijo. Je del občinskega informativnega urada, njeno delo pa koordinira urad za odnose z javnostjo. 23. junija 1999 so pisarno odprli pod imenom Info Point Europa, maja 2005 pa so jo uvrstili v novo evropsko informativno mrežo Europe Direct.

Europe Direct je mlada informativna mreža, ki je maja 2005 nadomestila svoji predhodnici (Info Point Europa in Carrefour) in zaobjela nove države članice EU. Danes je teh pisarn okoli 400 v Evropi, v Italiji imamo vsaj po eno za vsako deželo. Vse naslove in dejavnosti lahko najdete na spletni strani http://ec.europa.eu/comm/relays/ed_it.htm.

Potrebujete več informacij? Obiščite zgornji naslov ali pa http://europa.eu.int/italia - to je spletna stran predstavništva Evropske komisije v Rimu.

Mi v Trstu...

- ...kar dobro poznamo glavne tematike EU in vam bomo skušali vedno čim hitreje posredovati informacije. Vendar včasih se bo zgodilo, da se bomo tudi mi sami znašli v težavah. Zakaj? Informacij je enostavno preveč. A brez strahu: v primeru, da vam ne bomo mogli odgovoriti takoj, se bomo pošteno potrudili in vam pomagali pri iskanju željene informacije.

- ...imamo cel kup brezplačnih publikacij: uradne dokumente, brošure, zemljevide, zgoščenke, videokasete, lepake in drugo gradivo, ki ga pripravlja Urad za publikacije pri Evropski komisiji. Poleg tega lahko skupaj pogledamo nekatere podatkovne baze na spletu, dostop do katerih ni najbolj enostaven.

- ...smo strokovnjaki za program Mladina (Youth Programme) in smo na razpolago za partnerstva pri tovrstnih projektih. Redno prirejamo promocijske dejavnosti v deželi, vsako leto izdamo in predstavimo svojo publikacijo, ob vsem tem pa se kar dobro znajdemo s tujimi jeziki.

Kako vprašanje? Nemudoma nam pošljite e-mail ali faks.

Če želite podrobneje spoznati dejavnosti naše pisarne, oglejte si spletno stran, ki vsebuje med drugim tudi mnogo slik.

Zahvaljujemo se kolegom iz ostalih držav (Europe Direct, predstavništva Evropske komisije), ki so prevedli besedilo v vse uradne jezike EU.

INFO: vladi portal z informacijani o zivljenju v Evropski uniji http://evropa.gov.si/
Eu Direct...Regionalna razvojna agencija Celje     www.rra-celje.si
Eu Direct...Črna na Koroškem    http://www.alppeca.si
Eu Direct...Regional Development Centre of Koper    www.rrc-kp.si
Eu Direct...Business centre Novo mesto ltd.    www.pc-nm.si
Eu Direct...Regional Development Agency - karst region, ltd.   www.rra-nkr.si
Eu Direct...Regionalni Center za Razvoj d.o.o.    http://www.rcr-zasavje.si

 

Nazaj na italijansko stran