SK

Europe Direct Triest je riadené Triestskym krajom na základe dohody s Európskou komisiou. Je súčasťou krajského úradu a koordinuje ho U.R.P (Ufficion Relazioni con il Punnlico - Úrad pre styky s verejnosťou). Inaugurácia bola 23. júna 1999 pod menom Info Point Europe a prijatá do siete bola siete Europe Direct v máji 2005.

Sieť Europe Direct je relatívne mladá, pretože len v máji 2005 prevzala miesto „starého“ Info Point Europe a siete Carrefour. V súčasnosti má spolu 393 centier vo všetkých 25 členských krajín EÚ. V Taliansku je aspoň jedno centrum v každom kraji. V prípade záujmu si môžete prezrieť web stránky a naše aktivity na http://europa.eu.int/comm/relays/ed_en.htm.

Hľadáte viac informácií? Tak kliknite na
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm, na oficiálnej strane DG Press and Communication, na ktorej by ste tiež mali nájsť aj web stránky sieťovej help-desk.

Nezabudnite, že v Trieste...


-         
... poznáme tématiky EU celkom dobre a vždy sa budeme snažiť, ako len vieme, odpovedať na vaše otázky ihneď. Ale... niekedy ani naša odborná znalosť nie je dostatočná. Prečo? Je to preto, lebo niekedy je príliš veľa informácií. Avšak, nezúfajte. V prípade, že nebudeme vedieť odpovedať ihneď, budeme sa Vám snažiť pomôcť nájsť informácie, ktoré potrebujete.
-         
.... máme veľa publikácií: oficiálne doklady, časopisy, letáky, mapy, CD-čka, video kazety, plagáty a iné materiály vydané Publikačným úradom Európskej Komisie. Môžeme, takisto, kontaktovať EU databázu, s ktorou nie ste oboznámení.
Sme odborníkmi na YOUTH PROGRAMME (oficiálna posolská organizácia, súčasťou siete Eurodesk), pravidelne organizujeme propagačné kampane v regiónoch, vydávame jeden leták ročne a náš personál ovláda niekoľko jazykov.
Nejaké otátky? Nejaký problém? Len nám napíšte e-mail alebo pošlite nám fax. Najlepšie v taliančine, angličtine alebo francuzštine.

Naša web stránka ponúka kratšiu verziu v angličtine s veľkým množstvom obrázkov naších aktivít (pozrite si našu Fotogalériu na našej domovskej stránke).

PS: Ospravedlňujeme sa, že toto je jediná stránka v slovenčine. Ďakujeme za pomoc našim kolegom / prekladateľom v celej Európe. Pokúsime sa to ešte vylepšiť v blízkej budúcnosti.

Zaujímajú Vás aj ďalšie informačné miesta (Europe Direct, Zastupiteľstvá Európskej komisie vo vašej krajine)? Len kliknite na tieto web stránky:

www.rpickn.sk - Informačné centrum Europe Direct Komárno
www.euroinfo.gov.sk
- Európske informačné centrum
www.europarl.eu.int
- Európsky parlament
www.eures.sk - pracovné príležitosti v EÚ
www.europa.eu.int
- informácie o EÚ
www.ploteus.net - informácie o štúdiu v EÚ

 Späť na taliansku domovskú stránku