GA

Reachtálann Bardas Trieste Europe Direct Trieste i gcomhaontú leis an Choimisiún Eorpach. Is cuid d’Oifig Faisnéise an bhardais é agus tá sé comhordaithe ag U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico – An Oifig Caidrimh Phoiblí). Bunaíodh ar 23ú Meitheamh 1999 é mar Info Point Europa agus daingníodh sa líonra nua Europe Direct i Mí na Bealtaine 2005 é.

Tá Líonra Europe Direct coibhneasta óg agus i Mí na Bealtaine 2005 ghlac sé áit “sean”líonraí Info Point Europe agus Carrefour. Sa lá atá inniu ann tá corradh le 400 oifig aige ar fud 27 ballstát an AE. San Iodáil tá oifig amháin ar a laghad i ngach réigiún. Is féidir leat ár seoltaí agus ár ngníomhaíochtaí a sheiceáil ar http://ec.europa.eu/europedirect/index_ga.htm

Ag cuardach tuilleadh eolais? Níl le déanamh agat ach cliceáil ar
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm , láithreán oifigiúil AS Cumarsáide, áit a bhfaighidh tú seoladh dheasc chabhrach an líonra chomh maith.

Ná déan dearmad fá dtaobh dúinne i dTrieste ......

....... go bhfuil eolas maith againn ar phríomhthéamaí an AE agus go ndéanfaimid i gcónaí ár ndícheall do cheisteanna a fhreagairt gan mhoill. Ach ....... in amanna ní leor ár saineolas féin. Cad chuige? Níl ann ach go bhfuil barraíocht eolais ar fáil, sin an fáth. Ina dhiadh sin, ná gabh in éadóchas. Muna bhfuilimid in ann freagairt gan mhoill féachfaimid le cuidiú leat teacht ar an eolas atá uait.

....... go bhfuil cuid mhór foilseachán in aisge againn : doiciméid oifigiúla, irisleabhair, bileoga, léarscáileanna, CDí, físchaiséid, póstaeir agus ábhair eile a d’fhoilsigh Oifig Foilseachán an Choimisiúin Eorpaigh. Agus is féidir linn bunachair sonraí an AE nach bhfuil tú eolach orthu a bhreathnú.

Is saineolaithe muid ar an CLÁR DON ÓGRA (cuid de líonra Eurodesk chomh maith), reachtálaimid feachtais chur ar aghaidh sa réigiún go rialta, foilsímid bileog amháin sa bhliain agus tá ár bhfoireann in ann roinnt teangacha iasachta a labhairt.

Aon cheist? Aon fhadhb? Cuir r-phost nó facs chugainn. In Iodáilis, i mBéarla nó i bhFraincis, de rogha.

Ofrálann ár láithreán gréasáin leagan níos giorra Béarla agus Fraincise agus neart pictiúr (seiceáil Gailearaí na nGrianghraf ar an leathanach baile).

An bhfuil spéis agat i bpointí Info AE (AE Direct, Ionadaithe an Choimisiúin Eorpaigh) in Éirinn? Níl le déanamh agat ach cliceáil ar na láithreáin gréasáin seo ......
 

Back to the French home page