CS

I

Informační středisko Europe Direct v Terstu je provozováno samotným městem Terst v dohodě s Evropskou komisí. Jeho činnost spadá pod městské informační centrum a je koordinována Oddělením pro styk s veřejností (Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP). Středisko zahájilo svou činnost v měsíci květnu 2005 jako pokračovatel původního centra Info Point Europa, zřízeného k 23. červnu roku 1999.

Síť informačních středisek Europe Direct je relativně nová – funguje od května 2005 namísto původního Info Point Europe a sítě Carrefour. Dnes čítá na 393 středisek ve všech 25 členských státech EU; v Itálii je zastoupena prakticky v každém regionu. Jednotlivé odkazy naleznete na http://europa.eu.int/comm/relays/ed_en.htm.

Hledáte více informací? Stačí kliknout na  http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm, oficiální stránky Generálního ředitelství pro tisk a komunikaci ( or Generálního ředitelství pro komunikaci), kde mimo jiné naleznete odkazy na „helpdesk“ středisek.

Nezapomeňte, že my v Terstu…

-…známe velmi dobře hlavní témata EU a vždy se snažíme co nejlépe a co nejrychleji odpovědět na Vaše dotazy. Někdy však… ani naše znalosti nestačí. Proč? K dispozici je zkrátka příliš velké množství informací – proto. Ale to nevadí. V případě, že bychom nebyli schopni zodpovědět Váš dotaz okamžitě sami,  budeme se snažit najít a získat informace, které potřebujete.

-… máme k dispozici řadu publikací zdarma: oficiální dokumenty, časopisy, brožury, letáky, mapy, CD, videokazety, plakáty a další materiály vydané Publikační kanceláří Evropské komise. Můžeme Vám také pomoci zorientovat se v internetových databázích EU a najít přesně ty informace, které potřebujete.

Zaměřujeme se na PROGRAM MLÁDEŽ (oficiální vysílající organizace, spadající pod síť Eurodesk), pravidelně provádíme propagační kampaně v našem regionu, každoročně vydáváme informační  brožuru a naši spolupracovníci ovládají několik cizích jazyků.

Máte nějaký dotaz? Nějaký problém? Pokud ano, obraťte se na nás prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu. Nejlépe italsky, anglicky nebo francouzsky.

Naše webové stránky nabízejí zkrácenou anglickou verzi a mnoho obrazových materiálů týkajících se naší aktivity (viz Fotogalerie na našich domovských stránkách).

P.S. Je nám líto, že toto je jediná stránka v češtině. Doufáme však, že díky pomoci našich spolupracovníků a překladatelů po celé Evropě to brzy napravíme.

Zajímáte se o další informační střediska EU ve Vaší zemi (Europe Direct, Zastoupení Evropské komise apod.)? Potom stačí kliknout na

http://www.europedirect.cz

http://www.evropska-unie.cz
http://
www.evropska-unie.cz nebo
www.euractiv.cz

 

Zpět na italskou domovskou stránku