SV

Europa Direkt Trieste är ett samarbete mellan Trieste kommun och den Europeiska Kommissionen. Den är en del av informationskontoret och koordineras av U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Kontoret invigdes den 23 maj 1999 som Info Point Europa och döptes om till Europa Direkt i maj 2005.

Informationsnätverket Europa Direkt är relativt ungt då det I maj 2005 ersatte det dåvarande nätverket Info Point Europa. Idag finns det 393 kontor i EU:s 25 medlemsstater. I Italien finns det minst ett kontor i varje region. Om du vill veta var kan du hitta dem här:
http://europa.eu.int/comm/relays/ed_en.htm.

Vill du veta mer? Då kan du leta här:
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm

Detta är den officiella webbplatsen för DG Press och kommunikation där du kan hitta adressen till nätverkets help desk.

Glöm inte att vi i Trieste…

- …vet mycket om EU:s huvudområden och att vi gör vårt bästa föra att besvara dina frågor så snabbt som möjligt. Men ibland så brister även våra kunskaper. Varför? Helt enkelt för att det finns så otroligt mycket information att den är svår att överblicka. Men vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att få svar på din fråga. 

-…vi erbjuder gratis informationsmaterial så som officiella dokument, tidskrifter, broschyrer, kartor, cd:s, video, affischer och annat material som publiceras av den Europeiska kommissionens publikationskontor. Vi har även möjligheten att konsultera de databaser som finns som ytterligare hjälp till dig.  

Vi är experter på EU-programmet Ungdom (och är tillika sändande organisation och del av nätverket Eurodesk), vi organiserar upplysningskampanjer regelbundet i regionen samt publicerar en årlig broschyr om vår verksamhet. Vår stab talar flera olika europeiska språk. Har du frågor och undringar är du välkommen att skicka dessa via e-post, helst på italienska eller engelska.

Vår webbplats erbjuder en kortare engelsk version av den italienska webbplatsen och innehåller även ett stort bildmaterial som visar upp Europa Direkt Triestes aktiviteter (klicka på länken ”Photogallery”). 

Vi beklagar att detta är den enda sidan på svenska. Tack vare våra kollegor som finns på kontoren i de övriga EU-länderna så hoppas vi på att kunna råda bot på detta inom en nära framtid.

Är du intresserad av att hitta Europa Direkt kontor eller representationer för Europeiska kommissionen i andra medlemsländer? Klicka på följande länkar:


http://www.eskilstuna.se/europadirekt
http://www.europadirekt.org
http://www.eukomm.se 

Back to the Italian home page