BG

Europe Direct- Триест се обслужва от Общината на град Триест по линия на споразумeние с Европейската комисия. Представителството е част от отдел Връзки с обществеността на Общината. То започва работа на 23 юни 1999 година като Info Point Europa и е акредитирано впоследствие като представителство на мрежата за европейска информация Europe Direct през май 2005 г.

Мрежата Europe Direct е всъщност млада: през май 2005 година тя замести старата мрежа на Info Point Europe и Carrefour и се разшири с представителства в новите страни-членки на ЕС. Сега представителствата на мрежата са почти 500; в Италия има поне по едно във всяка административна област. Можете да намерите всички адреси и описание на дейностите в сайта http://ec.europa.eu/europedirect/

Имате нужда от повече информация? Достатъчно е да посетите http://europa.eu.int/italia - сайтът на Представителството на Европейската комисия в Рим.

Ние в Триест...

-... познаваме основните тематики, свързани с Европейския съюз, достатъчно добре и винаги бихме направили всичко възможно, за да ви дадем отговорите на вашите въпроси веднага. Но... понякога дори и ние можем да срещнем трудност при даването на отговор. Защо ли? Защото наличната информация е наистина много. Но страшно няма. Макар и да не сме в състояние да ви дадем отговора веднага, ще ви помогнем да намерите, където трябва, нужната информация.

-... имаме на разположение много безплатни публикации: официални документи на ЕС, брошури, географски карти, CD, видеокасети, постери и още много материали, създадени от Офиса за публикации на Европейските общности. А и можем заедно с вас да потърсим нужната информация в базите данни на Европейската комисия, в които сърфирането не е толкова лесно.

-... експерти сме по Програмата Младежта в действие (бившата Младеж). Работим като изпращаща организация в рамките на Европейската доброволческа служба-част от Програмата- и сме винаги отворени към нови партньорства. Регулярно организираме информационни кампанни за ЕС в региона, а всяка година издаваме публикация, насочена към нашата младежка аудитория и изработена от нашия екип, който владее различни чужди езици. Въпроси? Любопитна информация? Можете да изпратите писмо по електронната поща или пък факс.

Можете също така да посетите нашия интернет сайт, където ще можете да научите повече за нашите дейности благодарение и на снимковия материал, поместен там.

Благодарим на колегите от центровете Europe Direct и Представителствата на Европейската комисия в различните европейски държави, които любезно преведоха настоящия текст на официалните езици на Европейския съюз.

http://www.evropa.bg

Връщане към основната страница